Bild1 Uppdaterad för 2019

Aktuell forskning kring ledarskap och organisationer visar på ett allt större behov av att kunna hantera verksamhetskritiska faktorer. Konsekvenserna när ledarskap och medarbetarskap inte förmår samverka är allt oftare att verksamheters måluppfyllnad och verklig framgång hindras.

Några viktiga punkter är:

 • Individens, gruppens och organisationens utveckling är ömsesidigt beroende av varandra
 • Gruppen är grunden för organisationens arbete
 • Grupper är sinsemellan olika genom storlek, uppdrag och livslängd
 • Gruppen är ett system av parrelationer
 • Gruppens effektivitet och produktivitet är beroende av vår förmåga av att ta tillvara på individens olikheter och behov

Nova erbjuder följande kursveckor (måndag – fredag)

Stockholm

Villa Brevik, Ljungbergsgården, Näsby Slott, Hotell Foresta, Skevik Gård, Sånga Säby, Lovik Sigtunastiftelsen, Åkeshofs slott, Skytteholm och Bommersvik (Södertälje)
2019: vecka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Göteborg

Gottskär hotell, Kungsbacka – 2019: vecka 10, 20, 21, 26, 40, 

Båstad

Hovs Hallar – 2019: vecka 11, 13, 15, 19, 21, 24, 26, 27, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 49,

Halmstad

Tylebäck – 2019: vecka 10, 14, 24, 36, 38, 47

Växjö

Öjaby Herrgård – 2019: vecka 12, 21, 40, 42, 48

Sundsvall

Söråkers Herrgård – 2019: vecka 8, 19, 26, 41, 50

Kristianstad

Bykrogen – 2019: vecka 15, 19, 21, 42, 45, 47


Kurskostnad

18 675kr exkl moms/deltagare 
tillkommer helpension för 5 dagar;
– Stockholm/Södertälje/Båstad 9.785 — 7.600kr 
(exkl moms),
– Göteborg/Halmstad/Sundsvall/Växjö 7.900 — 8.900kr (exkl moms),
Boende extra natt tillkommer 875 — 600kr

Boka

Anmälan sker till dan@nova-au.se och är bindande.

Mer information om UGL – ledarskapskursernas förebild!

Genom konkreta upplevelser där både du och övriga deltagare arbetar och bidrar till varandras utveckling, får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig, samt hur du kan hanterar detta.

Kursen Utveckling av Grupp och Ledare passar dig som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem. Under fem heldagar får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera direkt och tydligt samt träna på konflikthantering och se en grupps utveckling.

Nova använder den utvecklade och reviderade kursen UGL 2016, som förnyats 2018 och samtliga våra handledare är UGL 2016/2018 certifierade av Försvarshögskolan.

UGL-kursens mål är att få ökad förmåga att:

 • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp.
 • Hantera och förstå konflikter.
 • Kunna kommunicera direkt och klart.
 • Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå.
 • Kunna ta och ge utvecklande feedback.
 • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap.
 • Kunna urskilja olika stadier i grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa.
 • Förstå behovet av olika ledarstilar.

Detta sker genom uppgifter enskilt och i grupp och genom att få reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet samt att dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften gav upphov till. Utifrån punkterna till vänster kommer du få ökad självkännedom och personlig utveckling.

Kursen riktar sig till ledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av ledarskaps- och individutveckling och som vill bli effektivare i sin roll.

Läs mer om UGL på Försvarshögskolans webbsida.

Dan Nordlöf är ansvarig för våra UGL kurser.