NOVA erbjuder förutom UGL nu också UL – Utvecklande ledarskap!

Utvecklande Ledarskap är också den baserad på modern forskning vid Försvarshögskolan och en utveckling av Transformational Leadership till Svenska förhållanden. UL som modell för ledarbeteenden skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar och utvecklar sina medarbetare. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet baserat på frekvensen av beteenden över tid, har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.

Läs mer