Resema tillverkar och säljer luftfilter för ventilationsaggregat i fastigheter. Familjeföretaget hade expanderat kraftigt och såg stor potential för ytterligare tillväxt. För att rusta sig för framtiden behövde man utveckla försäljningsorganisationen. Resema tog in Nova för ett uppdrag som involverade strategi, mål och personlig coachning. En viktig del var att få hela organisationen att dra åt samma håll. Det gjordes genom att ta fram tydliga värderingar om vad bolaget står för.

– Alla har fått bidra i processen och det har påverkat hela organisationen positivt. Novas sätt att arbeta är väldigt lösningsorienterat, alltid med fokus på vad vi behöver göra för att komma till nästa fas, säger Anders Karlzén, försäljningschef på Resema.

Förändringsarbetet pågår fortfarande, men Anders Karlzén ser redan tydliga resultat av Novas insatser.

– Vårt sätt att jobba har verkligen förändrats till det bättre. Vi har utvecklat hela försäljningsorganisationen och har en tydligare struktur i vårt arbete, säger Anders Karlzén.