Trelleborgs Automotive Forsheda AB tillverkar komponenter till bilmärken över hela världen. När ett nytt samarbete mellan två produktområden med helt olika arbetssätt skulle sjösättas stod ledningen inför en rejäl utmaning. Man anlitade Nova Affärsutveckling för att ta fram en gemensam vision, en ny strategi och en förändrad ledarfilosofi.

– Nova jobbar hands on och coachade oss till att själva komma fram till vad som behövde göras. De fanns med före, under och även efter processen för att säkerställa att förändringarna fortlevde, berättar Hans Windahl, bolagets VD.

Efter uppdraget gjordes en medarbetarundersökning som svart på vitt visade att arbetet gett resultat. Man hade fått med sig personalen på ett helt nytt sätt, internkommunikationen hade förbättrats och man hade skapat ett bättre driv i ledningsarbetet.

– Det är inte lätt att förändra kulturen i ett gammalt företag med bruksmentalitet. Mycket sitter i väggarna, och vi hade inte klarat av att göra den här förändringen utan Nova, säger Hans Windahl.