Svenska Jägareförbundet, med anor från 1800-talet, såg ett behov av att ta fram nya mål och riktlinjer för framtiden. Urbaniseringen, teknikutvecklingen och den nya gröna vågen var trender som påverkade både medlemmarna och samhället i stort. Med Novas stöd startade en process där såväl medlemmar som förtroendevalda, myndigheter och internationella partners deltog.

Arbetet omfattade en gedigen omvärldsanalys för att ta reda på vilka utmaningar den svenska och europeiska jakten stod inför. Med detta som utgångspunkt startade sedan arbetet med att forma nya strategiska mål inför framtiden.

– Novas arbetssätt är metodiskt och anpassningsbart. De gör det som kan verka komplicerat enkelt. Nova har varit ett väldigt bra coachande stöd i hela processen, berättar Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.

Efter avslutat projekt arbetar nu hela organisationen efter den målbild som strategiarbetet ledde fram till. Svenska Jägareförbundet är på väg in i framtiden.