Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Posted by on jul 26, 2014 | No Comments

”Novas arbetssätt är metodiskt och anpassningsbart. De gör det som kan verka komplicerat enkelt”