Attachment-1.pnguppdaterad version 2020

Sveriges populäraste utbildning passar alla som vill bli effektivare som ledare, utbildare eller medarbetare. 

NYHET! – UGL kurser genomförs nu också på engelska

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade utbildning för ledare och medarbetare. Utbildningen är för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare men även för dig som söker djupgående insikter om dig själv. Det vill säga att alla som arbetar med eller i grupper och som är nyfikna på att lära sig mer om sig själv, gruppens dynamik och ledarskap kan gå en UGL utbildning.

Under utbildningen får du träna på beslutsfattning och problemlösning i en grupp där du inte känner någon sedan tidigare. Bland det svåraste som finns för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Genom att förstå hur grupper fungerar så lär man sig bli en bättre ledare. Det innebär att du direkt får träna ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback.

UGL´s övergripande mål är att du ska få en personlig utveckling samt verktyg att använda för att utveckla den arbetsgrupp du leder eller ingår i till att bli mer produktiv genom ett bättre samarbete.  

Kursens olika delmål är en ökad

 • förmåga att kommunicera direkt, tydligt och klart
 • förståelse för hur värderingar påverkar arbetsrelationer och ledarskap
 • förmåga att se och hantera olika stadier i gruppers utveckling
 • förståelse för känslors inverkan på individer och grupper
 • erfarenhet av konflikters betydelse och träning i att hantera dessa
 • förmåga att ta emot och ge utvecklande feedback/feedforward
 • förståelse för hur normer, spelregler och olika roller påverkar gruppers arbete
 • förståelse för att det finns olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppers utveckling
 • förståelse för behovet av ledarskap
 • få verktyg till effektivt beslutsfattande
 

Nova erbjuder 2023 följande kursveckor (må – fre)

Stockholm

Villa Brevik, Ljungbergsgården, Näsby Slott, Hotell Foresta, Skevik Gård, Sånga Säby, Lovik Sigtuna, Åkeshofs slott, Skytteholm , Mästarvillan och Bommersvik (Södertälje)

2023: vecka 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

Mullsjö

Björkhaga hotell & konferens 2023vecka 

Göteborg

Gottskär hotell, Kungsbacka – 2023vecka 5, 10, 17, 21, 38, 42, 48
Gullmarsstrands hotell ,Fiskebäckskil – 2023: vecka 
Hällsnäs hotell & konferens , Mölnlycke – 2023: vecka 8, 13, 19, 26, 40, 47, 

Båstad

Hovs Hallar – 2023vecka 

Halmstad

Tylebäck – 2023vecka 6, 11, 24, 36, 38, 43, 49, 
Ringenäs – 2023: vecka 12, 46, 50, 

Växjö

Villa Gransholm – 2023: vecka 

Sundsvall/Timrå

Söråkers Herrgård – 2023vecka 17, 26, 49, 

Kristianstad

Bykrogen – 2023vecka 9, 12, 16, 19, 22, 24, 35, 38, 41, 45, 

Höör

Höör Gästgiveri – 2023vecka , 

Linköping

Livgrenadjärmässen – 2023vecka 11, 38, 


Kurskostnad

20 900 kr exkl moms/deltagare

Logi/helpension för 5 dagar tillkommer;
-Stockholm 8.400-8.900:-
-Täby 8.500:-
-Bosön 8.550:-
-Södertälje 10.100:-
-Kristianstad 8.500:-
-Göteborg 8.900:- – 9.500:-
-Halmstad 8.500:- – 8.900:-
-Sundsvall 8.900:-
-Linköping 8.900:-
-Höör 7.400:-
(helpension anges exkl moms)

Boka

Anmälan sker till och är bindande.

 

UGL = ledarskapskursernas förebild!

Några bärande perspektiv!

 • Susan A Wheelans, evidensbaserade, forskning om gruppers utveckling & krav på ledarskapet under utvecklingen.
 • Dr Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden.
 • Transformerande eller Utvecklande ledarskap.

UGL Utbildning, för vem?

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa effektiva och välmående grupper.

Hur fungerar UGL-utbildningen?

Utveckling av Grupp och Ledare genomförs under 5 dagar på internat, måndag-fredag, med totalt 48 timmars utbildningstid. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av två certifierade handledare. Försvarshögskolan äger och kontinuerligt utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har dessutom gått utbildningarna THE-The Human Element och JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

Läs mer om UGL på Försvarshögskolans webbsida.

Dan Nordlöf är ansvarig för våra UGL kurser.
http://se.linkedin.com/in/dannordlof/
Telefon (+46) 709 – 53 36 44