Bild1 version 2020

Nyttan med Sveriges populäraste utbildning för ledarskap och medarbetarskap, UGL -Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utbildningen är för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare men även för dig som söker djupgående insikter om dig själv. Det vill säga att alla som arbetar med eller i grupper och som är nyfikna på att lära sig mer om sig själv, grupp och ledarskap kan gå en UGL utbildning.

Under utbildningen får du träna på beslutsfattning och problemlösning i en grupp där du inte känner någon sedan tidigare. Bland det svåraste som finns för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Genom att förstå hur grupper fungerar så lär man sig bli en bättre ledare. Det innebär att du direkt får träna ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Mer av kursens innehåll;

  • Ökad självkännedom
  • Konkreta verktyg
  • Olikheters potential
  • Konflikthantering
  • Utvecklande feedback och feedforward
  • Ledarskap

Nova erbjuder 20/21 följande kursveckor (må – fre)

Stockholm

Villa Brevik, Ljungbergsgården, Näsby Slott, Hotell Foresta, Skevik Gård, Sånga Säby, Lovik Sigtunastiftelsen, Åkeshofs slott, Skytteholm , Mästarvillan och Bommersvik (Södertälje)
2020vecka 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2021: vecka 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27

Mullsjö

Björkhaga hotell & konferens 2020vecka 22, 23, 26, 27

Göteborg

Gottskär hotell, Kungsbacka – 2020vecka 40 & 2021: vecka 16, 17, 20, 26
Gullmarsstrands hotell ,Fiskebäckskil – 2020: vecka 44
Hällsnäs hotell & konferens , Mölnlycke – 2020: vecka 26, 40, 49 & 2021: vecka 09, 12, 15, 17, 20, 26

Båstad

Hovs Hallar – 2020vecka 22, 24, 27, 34, 36, 39, 42, 45, 47, 49, 50

Halmstad

Tylebäck – 2020vecka 36, 38, 47, 48, 49 och 2021: vecka 07, 10, 17, 20, 24

Växjö

Villa Gransholm – 2020: vecka 40, 42, 47

Sundsvall

Söråkers Herrgård – 2020vecka 26, 41, 50 och 2021: vecka 11, 26

Kristianstad

Bykrogen – 2020vecka 42, 45, 47  och  2021: vecka 10, 15, 18, 22

Höör

Höör Gästgiveri – 2021vecka 05, 


Kurskostnad

21 500 kr exkl moms/deltagare
+ ett coachsamtal ca 2 veckor efter kurs ingår

Logi/helpension för 5 dagar tillkommer;
-Stockholm 8.400-8.900:-
-Täby 8.500:-
-Bosön 8.550:-
-Södertälje 10.100:-
-Båstad 8.800:-
-Kristianstad 8.000:-
-Göteborg 8.900:-
-Halmstad, Växjö, Sundsvall 7.900:-
-Höör 7.400:-
(helpension anges exkl moms)

Boka

Anmälan sker till och är bindande.

UGL = ledarskapskursernas förebild!

Några bärande perspektiv!

  • Susan A Wheelans, evidensbaserade, forskning om gruppers utveckling & krav på ledarskapet under utvecklingen.
  • Dr Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden.
  • Transformerande eller Utvecklande ledarskap.

UGL Utbildning, för vem?

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa effektiva och välmående grupper.

Hur fungerar UGL-utbildningen?

Utveckling av Grupp och Ledare genomförs under 5 dagar på internat, måndag-fredag, med totalt 48 timmars utbildningstid. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av två certifierade handledare. Försvarshögskolan äger och kontinuerligt utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har dessutom gått utbildningarna THE-The Human Element och JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

Läs mer om UGL på Försvarshögskolans webbsida.

Dan Nordlöf är ansvarig för våra UGL kurser.