UL – Utvecklande ledarskap är en mycket praktisk ledarutbildning som skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar och utvecklar sina medarbetare. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.

Modellen för utvecklande ledarskap harmoniserar med Transformational Leadership och kännetecknas kortfattat av; att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Du kan, när det fungerar bra, med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kontroll, nå de mål man kommit överens om på kort sikt Men på lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap komma längre.

Vad är utvecklande ledarskap?

En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Modellen baseras på frekvensen av beteenden över tid och det har i uppföljande studier tydligt visat sig att en högre frekvens av utvecklande ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

Motiverade medarbetare

Det finns en avgörande skillnad mellan det utvecklande och det konventionella ledarskapet. Detta har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren.

Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som hen själv har liksom verksamheten. Drivkraften i arbetet kommer nu inifrån medarbetarna själva och beroendet till chefen i det dagliga är avsevärt mindre som ger chefer mer utrymme att tex fokusera på frågor bortom närtid.

Målgrupp

Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Kursen kräver inget ”främlingsskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

Utbildningens mål & syfte

 • Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
 • Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
 • Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Försvarshögskolan

Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom försvaret och den civila marknaden. Läs mer om UL på Försvarshögskolans webbsida.

Utbildningstillfällen 2021

UL utbildningen genomföres under 3 + 1 dag + ett coachmöte och vid följande tillfällen;

 • 2021-01-27 – 2021-01-29 + 2021-03-30 Lovik Stockholm
 • 2021-01-27 – 2021-01-29 + 2021-03-30 Gottskär Hotell Göteborg
 • 2021-03-03 – 2021-03-05 + 2021-05-11 Hotel J Stockholm
 • 2021-03-03 – 2021-03-05 + 2021-05-11 Tylebäck Halmstad
 • 2021-04-21 – 2021-04-23 + 2021-06-22 Lovik Stockholm
 • 2021-04-27 – 2021-04-29 + 2021-06-22 Björkuddens Hotell & R Kramfors
 • 2021-05-10 – 2021-05-12 + 2021-08-31 Hotel J Stockholm
 • 2021-05-10 – 2021-05-12 + 2021-08-31 Gottskär Hotell Göteborg
 • 2021-05-10 – 2021-05-12 + 2021-08-31 Bykrogen Kristianstad

Kursavgift

21 500 kr (kurspris) 5 900 kr (kost och logi)

Välkommen att boka dig

Anmälan som är bindande.