Vi designar, faciliterar och leder förändring på strategisk, organisatorisk och individuell nivå

 • Affärsmannaskap

  Novas syn på affärsmannaskap omfattar en väl definierad marknadsstrategi, en effektiv operativ metod att följa, kunskaper att hantera metoden och naturligtvis en attityd och motivation som gör arbetet möjligt.

 • Ledning

  I vårt ledarutvecklingsarbete arbetar vi med ledarens faktiska beteende med utgångspunkt från de förutsättningar som organisationen erbjuder och individens befintliga egenskaper.

 • Organisation

  För oss handlar organisationsutveckling om att hantera såväls strukturer som kulturer och människors beteenden.

 • ”Novas arbetssätt är metodiskt och anpassningsbart. De gör det som kan verka komplicerat enkelt”

  - Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet
 • ”Nova är extremt professionella. De har gett oss bra verktyg att utveckla vårt bolag”

  - Andreas Gärdsback, VD Office IT-Partner i Dalarna
 • ”Vi har ett helt annat tänk vad gäller försäljning nu. Många medarbetare har gått säljutbildningar tidigare, men de säger att först nu förstår de vad det innebär i praktiken.”

  - Magnus Lindberg, VD Växa Sverige